Barns självkänsla

Barn med en stark självkänsla är ofta trygga i sig själva och mindre rädda att misslyckas och vågar därför testa nya saker i högre grad än barn med en svag självkänsla. Har mitt barn dålig självkänsla? – Med en låg självkänsla blir man väldigt upptagen av vad andra tycker, säger Anna Sylvén Björnör.. Eva Gordon,…